top of page

Любителският риболов след промените в ЗРА – кое е най-важното

Както вече може би сте разбрали, Министерски съвет одобри Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, в следствие на което любителският риболов в Черно море вече ще се осъществява само при наличието на валиден риболовен билет. Това цели постигане на унифициран подход към всички въдичари.Какво още е новото: 👉 Риболовът при подрастващите Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с пълнолетен придружител, притежаващ валиден билет за любителски риболов и с не повече от 1 брой въдица (пръчка) с монтирани на нея до две куки (единични или двойни). 👉 За въдиците и новите неща Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни да използват не повече от 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата. 👉 Колко улов може да запази за себе си любител рибар?

  1. След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни, могат да запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки.

  2. В делнични дни са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба.

  3. След еднодневен риболовен излет могат да запазват до 3 кг от всички останали видове риба и други водни организми с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.

  4. В случаите на улов на жаби и раци могат да задържат до 50 екземпляра единствено от видове, които не са включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

  5. В случаите на улов в Черно море могат да запазват до 5 кг от всички видове риба и други водни организми, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.

  6. В случай на улов на количество по-голямо от разрешеното са длъжни да връщат уловените екземпляри незабавно във водата, независимо от състоянието им.

  7. При риболовен излет с продължителност повече от 1 ден могат да запазват за себе си до 4 кг пъстървови риби и до 6 кг за всички останали видове риби и други водни организми, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.

  8. При риболовен излет с продължителност повече от 1 ден в Черно море могат да запазват за себе си до 10 кг за всички видове риби и други водни организми.

👉 Спортни състезания

  1. Спортни състезания за улов на риба във водни обекти - държавна собственост, в периода на забраната по чл. 30, ал. 3, т. 1 и/или чл. 32, се провеждат с разрешение на министъра на земеделието, храните и горите.

  2. Лицата, които организират спортни състезания за улов на риба по ал. 1 изпращат уведомление до ИАРА, не по-късно от седем календарни дни преди провеждане на състезанието.

10 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page