top of page

Световен ден на околната среда
От 5 юни започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а правителства, фирми, организации и граждани се приканват да обединят усилия в глобално движение за предотвратяване, спиране и обратимост на деградацията на екосистемите, осигурявайки устойчиво бъдеще за всички.


Световният ден на околната среда е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. Празнува се в над 100 държави.


Преди всичко, Световният ден на околната среда е "денят на хората", в който да полагат грижи за Земята. Това може да бъде нещо малко, на местно ниво, или по-голямо на национално или глобално равнище, самостоятелно действие или такова, обединяващо много хора. Всеки може да избере.


Всяка година Световният ден на околната среда се провежда с тема, която привлича вниманието върху остър належащ проблем, свързан с околната среда.

През 2021 г. отбелязването на Световния ден на околната среда ще бъде на тема „възстановяване на екосистемите“ и ще се съсредоточи върху възстановяването на връзката ни с природата. Това ще отбележи и официалното стартиране на Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите 2021 - 2030.


До 2030 г. трябва бъдат намалени почти наполовина световните емисии на парникови газове, за да се предотвратят опустошителни климатични промени. Необходим е огромен напредък за постигане на целите за устойчиво развитие – от премахване на бедността и борбата с болестите до опазване на биологичното разнообразие. Трябва да се и загубата на биологично разнообразие – плашеща тенденция, която може да доведе до изчезване на 1 милион вида.


Идентифицирани са различни подходи за възстановяване на осем ключови типа екосистеми – гори и дървета, реки и езера, градски райони, океани и морета, земеделски земи и пасища, планини, торфища.


Повече за инициативата - https://www.worldenvironmentday.global/


Включете се и вие в избрани дейности, не е нужен специален ден!

11 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички
bottom of page