top of page

Любителският риболов - неразделна част от туристическата стратегия на ЕС?

На ниво ЕС, в рамките на уебинар на RecFishing Форум, се дискутира Стратегията за възстановяване на туристическия сектор и приноса на сектора на любителския риболов към екологичното възстановяване след кризата COVID-19.Експертите смятат, че любителският риболов предоставя много икономически, социални и здравни ползи и може да създаде така необходимата връзка между плановете за опазване на околната среда, местните общности и туристите. Необходими са обаче повече данни, за да се разбере напълно потенциала на сектора и да се разработят адекватни политики.


Според експертите, насърчаването на риболовния туризъм може да бъде от полза не само за възстановяването на рекреативния риболов, но и на всички сегменти от туристическия сектор, особено в крайбрежните, селските и отдалечените райони, които могат да разчитат само на определени източници на доходи. Приносът на любителите рибари е значителен и вероятно по-голям дори от оценките към момента. Реално риболовната общност може да допринесе за възстановяването и за изграждането на устойчивост на туристическия сектор, в периода след овладяване на COVID-19 кризата.


Как?

Рибарите допринасят за местната икономика, като пазаруват артикули от риболовни магазини, посещават хотели, ресторанти и подкрепят местния пазар на труда, купувайки или наемайки лодки или чрез използване на услугите, предоставяни от риболовни водачи и чартърни компании.

3 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page